Utställningar

Utställningarna är museets kärna. Här presenteras ett mångsidigt utbud med nationell och internationell konst. Inriktningen är modern och samtida konst.

Ambitionen vid planläggning och genomförande av utställningsverksamheten är att upprätthålla ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Strävan är också att sammansättningen av utställningarna gemensamt skall spegla skilda tekniker och konstnärliga anslag.

Museet har en konstsamling med fokus på verk skapade av konstnärer från regionen. Valda delar av samlingen visas med jämna mellanrum.