Museet samling

Kristinehamns konstmuseum har en konstsamling med fokus på verk skapade av konstnärer med anknytning till regionen. Inköp till samlingen sker med jämna mellanrum, främst med stöd av konstmuseets vänförening.

Den största delen av samlingen utgörs av en donation av konstnären Bengt Olson, bosatt i Paris. Olson är bland annat känd för sina utsmyckningar av offentliga byggnader i Paris.

I samlingen finns också en stor donation av konstnären Stig Olson (1936-2016), som var bosatt och verksam i Kristinehamn.

Den 13 maj 2017 öppnar vi en utställning med verk ur samlingen i Kvadraten. Ett av utställningsrummet kommer att tillägnas Bengt Olson. Läs mer här.

Representerade konstnärer

Ann Nilsson, Anna Ledin, Arne Isacsson, B. Christian Larsson, Bengt Olson, Björn Molin, Cecilia Pettersson, Christer Jonson, Daniel Löfvenborg, Ernst Billgren, Gun Rodenius, Gunvor Grundel-Nelson, Harry Moberg, Ingemar Lööf, Jan Brauner, Jonas Liveröd, Kjell Sundberg, Lars Lerin, Lars Sjögren, Lennart Gybrandt, Lennart Nilsson, Malin Lundberg, Malin Nordin-Landberg, Marcus Vater, Maria Quarfordt-Brising, Marie Hettwer, Martin Wickström, Mikael Richter, Nathalia Edenmont, NG Hammer, Niki Merimaa, Niklas Werngren, Nina Bondeson, Oliver Hangl, Patric Larsson, Petra Jensen, Ragna Robertsdottir, Sara Berner, Stig Olson, Sven Holm, Thomas Christensson, Ulf Lundkvist, Ulla Magnusson.