Om museet

Historia

Kristinehamns konstmuseum öppnade portarna 1997. På Marieberg, det område där museet är placerat, har under årens lopp verksamheter av vitt skilda slag varit representerade. Under större delen av 1900-talet var här ett större mentalsjukhus. En före detta terapiavdelning högst upp i en byggnad fick till en början fungera som museets utställningslokaler.

Under museets första verksamhetsår pågick ett intensivt och målmedvetet arbete med att bygga upp verksamhet från grunden. Det hela utvecklades i positiv riktning med ett stort antal viktiga utställningar. Dessa möttes av så god respons att möjligheten för museet uppstod att också rent fysisk växa.

Från panncentral till modernt konstmuseum

2000 fick Kristinehamns konstmuseum klartecken att medverka i det internationella projektet ”MUSEUMS” som resulterade i en konvertering av en äldre panncentral till modernt konstmuseum.

Den övergripande målsättningen med projektet var att demonstrera att det med ny och innovativ teknik går att skapa energieffektiva och hållbara museibyggnader. Byggnader som också skall uppfylla även arkitektoniska, funktionella och säkerhetsmässiga krav. Kraven på olika kategorier av museibyggnader varierar men vissa baskrav är dock gemensamma. Inom ramen för projektet uppfördes eller renoverades museibyggnader i sju länder i Europa.

Speciella studier genomfördes inom följande områden: arkitektonisk utformning, hållbart byggande, dagsljus och konstbelysning, akustik, inneklimat, värmeåtervinning och aktiv solvärme, klimatiseringssystem, simulering och driftövervakning.

I projektet var byggherren Kristinehamns kommun med projektledarna Björn Rehnberg och Lars Nilsson i spetsen. Arkitekt och sakkunig var CNA – Christer Nordström Arkitektkontor AB. Konsulter inom VVS, energi, el och konstruktion hämtades hos WSP. För färgsättning och inredning i butik och reception stod IO designstudio. I konferens- och caféutrymmen anlitades Koneo och Mio möbler för inredningslösningar. Platschef var Fredrik Ståhlberg.

Invigningsutställning med verk av Picasso

Parallellt med renoveringen förbereddes invigningsutställningen Picasso i det offentliga rummet. Ett nära samarbete mellan byggherre, arkitekt, entreprenörer och museipersonal resulterade i skapandet av ett museum som idag har mycket bra förutsättningar att exponera konst av skilda slag.

Övriga entreprenörer involverade i projektet: ABB Installation AB, Allbyggar´n AB, ALUSTEEL AB, Bjelkes AB, Bravida Mellersta AB, CALOR AB, CRAMO AB, DALA FLODA AB, DALOC AB, Gårdfeldts Kyl, Hall Golv AB, HERO-HUS AB, Hesselius Entreprenad AB, JARI Safe AB, Karlskoga Betong Demolering AB, Karlskoga Byggnadsställningar AB, Karlskoga Maskinmontage AB, Kefre Plåtslageri, Kristinehamns Dörrfabrik AB, Kristinehamns Lastbilscentral AB, KW Isolering, GRASS Isolering, Låsmästarn, Olsson Städ AB, Sahlins Måleri, Saneringstjänst AB, Securitas AB, Siemens, Skandinaviska IndustriGolv AB SIGAB, Spellings Glasservice, WG Isolering AB, York.