Skola

Kristinehamns konstmuseum visar modern och samtida konst. Konsten kan användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Hitta beröringspunkter med ett aktuellt ämne eller tema som ni redan arbetar med i gruppen/klassen.

Mötet med konsten ger oss möjligheten att reflektera, diskutera och använda vårt kritiska tänkande. Konsten kan hjälpa oss att öppna våra sinnen, samtidigt som konstupplevelser kan väcka vår egen kreativitet.

Kristinehamns konstmuseum erbjuder pedagogiska möjligheter för både förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning.

När ni kommer till konstmuseet med en grupp/klass finns det några saker som vi tycker är viktiga att tänka på. Läs mer om våra trivselregler.